Výroba elektřiny a tepla z pevné biomasy
 • Kogenerace z biomasy
 • Kogenerační zdroje na výrobu elektřiny a tepla z biomasy
 • Vysokotlaké parní kotle na biomasu
 • Kondenzační a protitlaké parní turbíny
 • Vysoká účinnost, automatizovaný provoz
 • Projekty a řešení na klíč
 • Různé typy biomasy (štěpka, dřevní odpad, sláma, …)
 • Spolehlivost, minimální náklady na provoz
 • Nízká produkce emisí
Kotle na dřevní štěpku, peletky a slámu už od výkonu 300 kW
 • Vodou chlazený stupňovitý rošt
 • Automatizovaný provoz
 • Vysoká tepelná účinnost
 • Různé typy biomasy (štěpka, dřevní odpad, sláma, …)
 • Spalovaní biomasy až do vlhkosti 55 %
 • Nízká produkce emisí
 • Minimální náklady na provoz
 • Mobilní jednotka (kontejner) - dle požadavku

Řídicí systémy (Rs),
Měření a regulace (MaR)

 • Projektování, dodávka, montáž, servis
 • Přizpůsobení hardwaru a softwaru požadavkům zákazníka
 • Příznivá cena
 • Moderní, unifikovaná technologie
 • Specializované řídicí systémy pro technologie biomasy
 • ISO 9001, ocenění a certifikáty

Kogenerační zdroje,
Výroba tepla z biomasy

 • Projektování, dodávka, montáž, servis na klíč
 • Moderní technologie, příznivá cena
 • Financování a hodnocení ekonomické efektivnosti
 • Nízké emise, úspora CO2
 • Bohaté zkušenosti – instalace, provoz
 • ISO 9001, ocenění a certifikáty
 • SK
 • CZ
 • EN
 • RU
 • RS
 • PL
Aktualizovano
1.6.2015 14:22