Výroba elektriny a tepla z pevnej biomasy
 • Kogenerácia z biomasy
 • Kogeneračné zdroje na výrobu elektriny a tepla z biomasy
 • Vysokotlaké parné kotly na biomasu
 • Kondenzačné a protitlaké parné turbíny
 • Vysoká účinnosť, automatizovaná prevádzka
 • Projekty a riešenia na kľúč
 • Rôzne typy biomasy (štiepka, drevný odpad, slama...)
 • Spoľahlivosť, minimálne náklady na prevádzku
 • Nízka produkcia emisných častíc
Kotly na drevnú štiepku, peletky a slamu už od výkonu 300 kW
 • Vodou chladený stupňovitý rošt
 • Automatizovaná prevádzka
 • Vysoká tepelná účinnosť
 • Rôzne typy biomasy (štiepka, drevný odpad, slama...)
 • Spaľovanie biomasy až do vlhkosti 55%
 • Nízka produkcia emisných častíc
 • Minimálne náklady na prevádzku
 • Mobilná jednotka (kontajner) - podľa požiadavky

Riadiace systémy (Rs),
Meranie a regulácia (MaR)

 • Projektovanie, dodávka, montáž, servis
 • Prispôsobenie hardwaru a softwaru požiadavkám zákazníka
 • Priaznivá cena
 • Moderná, unifikovaná technológia
 • Špecializované riadiace systémy pre biomasové technológie
 • ISO 9001, ocenenia a certifikáty

Kogeneračné zdroje,
Výroba tepla z biomasy

 • Projektovanie, dodávka, montáž, servis na kľúč
 • Moderná technológia, priaznivá cena
 • Financovanie a hodnotenie ekonomickej efektívnosti
 • Nízke emisie, úspora CO2
 • Bohaté skúsenosti – inštalácia, prevádzkovanie
 • ISO 9001, ocenenia a certifikáty
 • SK
 • CZ
 • EN
 • RU
 • RS
 • PL
Aktualizovane
10.3.2016 21:24