Kvapálna forma biomasy

Bionafta

Výroba pozostáva najmä z lisovania semien repky olejnej, filtrovania a následného delenia oleja na metylester a glycerol. Z hľadiska energie obsiahnutej v jednom litri paliva sa kvalita bionafty približuje kvalite nafty.

Vyznačuje sa nižším obsahom uhľovodíkov vo výfukových plynoch, obsahom tuhých a iných znečistených častíc a zníženou dymivosťou v porovnaní s naftou.

Etanol

Vyrába sa z cukornatých rastlín (cukrová trstina, zemiaky, kukurica..) a využíva sa bežne ako náhrada za benzín, alebo ako prímes do benzínu v spaľovacích motoroch.

Jeho využívanie má pozitívny prínos pre životné prostredie pre tvorbu nižších emisií CO, tuhých častíc a organických látok

ine formy biomasy
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL