Drevné štiepky

Štiepky sú častice dreva, prípadne ostatných komponentov dendromasy určitých rozmerov, vyrábané vo väčšine prípadov sekačkou.

Podľa podielu drevnej hmoty rozlišujeme nasledovné typy drevných štiepok:

 • Lesné štiepky
  okrem kvalitnej drevnej hmoty obsahujú aj kôru a stromovú zeleň
 • Hnedé štiepky
  sú vyrábané z kmeňového dreva a obsahujú drevo a kôru
 • Biele štiepky
  sú vyrábané z odkôrneného dreva a obsahujú iba drevo

Dôležitými parametrami pri spaľovaní drevných štiepok sú vlhkosť, kvalitavýhrevnosť, ktoré významnou mierou vplývajú na proces horenia. Parameter výhrevnosti suchej drevnej štiepky je oveľa vyšší, ako u mokrej drevnej štiepky. Drevné štiepky sú vhodné pre spaľovanie v zariadeniach s vyššími výkonmi (kotolne , centrálne zdroje tepla).

Kotlové systémy JUSTSEN, ktoré vyrábajú teplo z drevnej štiepky, sú plne automatizované s občasnou obsluhou a využívajú najmodernejšiu variabilnú technológiu pre optimálne regulovanie teploty spaľovania a dosahovanie vysokej tepelnej účinnosti. Štiepky sú dopravované na miesto skladovania nákladnými automobilmi, alebo sú vyrábané štiepkovačom z odrezkov a dodávané priamo do sila. Zo sila je palivo prepravované dopravným systémom, navrhnutým podľa veľkosti a vlhkosti paliva do kotla na spaľovanie.

ostatne formy pevnej biomasy
 • SK
 • CZ
 • EN
 • RU
 • RS
 • PL