Drevný odpad

Drevný odpad tvoria predovšetkým kôra, rôzne odrezky, hobliny, piliny. Tento materiál sa už nedá priemyselne využiť a preto je jeho cena najnižšia. Veľmi často ide o palivo s vysokou relatívnou vlhkosťou, znečistené rôznym odpadom.

Pri spaľovaní drevného odpadu je veľmi dôležité navrhnúť vhodnú technológiu, pretože nesprávnym spaľovaním drevného odpadu a bez použitia najmodernejších technologických poznatkov a noriem vznikajú znečisťujúce emisné látky ešte závažnejšieho charakteru ako u fosílnych palív.

Kotlové systémy JUSTSEN, ktoré vyrábajú teplo z drevného odpadu, sú plne automatizované a využívajú najmodernejšiu variabilnú technológiu pre optimálne regulovanie teploty spaľovania pri dosahovaní vysokej tepelnej účinnosti. Sú vystavené nepretržitým procesom zdokonaľovania za účelom znižovania emisií na minimum podľa platných zákonných predpisov o ochrane životného prostredia.

ostatne formy pevnej biomasy
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL