Kusové drevo

Kusové drevo je palivové drevo na bezprostredné použitie. Pre dosiahnutie najotpimálnejších výhrevných parametrov by nemalo mať vyššiu vlhkosť ako 20% a po vyťažení by malo byť naštiepané, skrátené a skladované jeden, alebo viac rokov pred jeho použitím.

Pri zlom skladovaní dreva vzniká nebezpečenstvo napadnutia dreva plesňami a hnilobnými baktériami a tým dochádza k strate na vykurovacej hodnote dreva.

ostatne formy pevnej biomasy
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL