Pelety a brikety

Pelety a brikety sú palivá s nízkym obsahom vlhkosti, vyrobené z odpadovej biomasy bez akýchkoľvek chemických prísad. Technologický proces výroby je založený na drtení, sušení a lisovaní. Lisovaním sa dosahuje ich vysoká hustota, čo je dôležité pre minimalizáciu paliva. Ich výhodou je nízky obsah vlhkosti a vysoká výhrevnosť. Nevýhodou je ich vyššia cena z dôvodu dodržania výrobnej technológie a najmä kvality.

Kotlové systémy JUSTSEN, ktoré vyrábajú teplo z technologicky upravených palív, sú plne automatizované a využívajú najmodernejšiu variabilnú technológiu pre optimálne regulovanie teploty spaľovania a dosahovanie vysokej tepelnej účinnosti . Pelety sú dopravované na miesto určenia v špeciálnych kontajneroch a sú skladované v silách, navrhnutých a dimenzovaných podľa výkonu kotlového systému. Zo sila sú prepravované dopravným sýstemom navrhnutým v závislosti od veľkosti paliva.

ostatne formy pevnej biomasy
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL