Rýchlorastúce energetické plodiny

Pre priame spaľovanie v kotloch sú vhodnými rastlinami napr. niektoré druhy vŕb, alebo tráv. Výhodou týchto rastlín je ich časovo krátka produkcia (obdobie medzi siatím a zberom) – obyčajne 3 až 8 rokov. Základné parametre, rozhodujúce pri výbere rýchlorastúcich rastlín, sú dané ich dostupnosťou, vhodnosťou pre daný typ pôdy, podnebím a ich výťažkom z hektára za rok. Pestovanie týchto rastlín vedie nielen k ochrane životného prostredia, ale aj k tvorbe nových pracovných príležitostí a umožňuje efektívne využívať menej kvalitnú poľnohospodársku pôdu.

Spoločnosť DATATHERM dodáva kotlové systémy JUSTSEN na spaľovanie biomasy získanej z poľnohospodárskych produktov, využívajúce najmodernejšie technológie, ktoré umožňujú dosahovať vysokú tepelnú účinnost a minimálné emisie v súlade s platnými legislatívnymi predpismi.

ostatne formy pevnej biomasy
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL