Slama

(obilná, repková, kukuričná, slnečnicová)

Slama má vyššiu výhrevnosť ako hnedé uhlie a ako palivo sa využíva v mnohých vyspelých štátoch západnej Európy. Na Slovensku je veľký potenciál nevyužitej slamy a jej energetické využitie by znamenalo zisk v podobe náhrady fosílnych palív lacným odpadom bez negatívneho vplyvu na živočíšnu výrobu (podstielanie, kŕmenie), alebo výživu pôdy.

Energetický obsah slamy
okolo 4,9 kWh/kg u veľmi suchej hmoty
4,0 kWh/kgpri vlhkosti hmoty 15%

Energetické využitie slamy má viacero pozitívnych dopadov na spoločnosť. Predovšetkým prináša nové pracovné príležitosti a zároveň poskytuje poľnohospodárom možnosť finančných úspor pri použití lacného a ekologického paliva.

Spaľovanie slamy prináša aj isté obmedzenia súvisiace so skladovaním, hustotou a vylučovaním vysokého obsahu prchavých zložiek. Aj preto je veľmi dôležité aby pri spaľovaní boli použité najmodernejšie technológie a techniky.

Spoločnosť DATATHERM dodáva kotlové systémy JUSTSEN na spaľovanie biomasy získanej z poľnohospodárskych produktov, využívajúce najmodernejšie technológie, ktoré umožňujú dosahovať vysokú tepelnú účinnost a minimálné emisie v súlade s platnými legislatívnymi predpismi.

ostatne formy pevnej biomasy
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL