Plynná forma biomasy

Drevoplyn

Získava sa pyrolitickým splynovaním drevných ale aj poľnohospodárskych odpadov. Používa sa ako palivo v benzínových a naftových motoroch a na výrobu elektrickej energie v stacionárnych motoroch.

Bioplyn

Jeho využitie pre energetické účely predstavuje jeden z najekonomickejších spôsobov ekologického zneškodňovania odpadov. Získava sa hlavne zo skládok komunálneho a poľnohospodárskeho odpadu. Spaľovaním bioplynu je možné získať elektrinu a teplo.

ine formy biomasy
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL