Výhrevnosť pevnej biomasy

kotlových systémoch JUSTSEN na výrobu tepla z biomasy je možné spaľovať pevný biomasový materiál s obsahom vody približne od 7% do 60% z celkovej hmotnosti. Tomuto percentuálnemu obsahu vody prislúchajú aj nasledovné výhrevné hodnoty biomasy:

typ biomasy obsah vody výhrevná hodnota
bez obsahu vody a popola 5,38 kWh/kg 19,40 MJ/kg
veľmi suché typy biomasy (peletky) 7 % 4,95 kWh/kg 17,80 MJ/kg
veľmi mokré typy biomasy (čerstvá lesná štiepka) 60 % 1,72 kWh/kg 6,18 MJ/kg

Pre rozdielne výhrevné hodnoty u suchých a mokrých typov biomasy používajú tradiční výrobcovia biomasových zariadení dve rôzne technológie spaľovania. Variabilnosť a flexibilnosť modernej dánskej technológie JUSTSEN poskytuje výrobcom tepla výhodu spaľovať suché a mokré typy biomasy s rozdielnymi výhrevnými hodnotami v jednom kotlovom zariadení s optimálnym regulovaním teploty a pri zachovaní vysokej účinnosti, dlhodobej životnosti kotla a dosahovaní emisných hodnôt hlboko pod hodnotami stanovenými slovenskou legislatívou.

  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL