Justsen Energiteknik a/s

Dánska spoločnosť JUSTSEN zohráva aktívnu úlohu v energetickej oblasti už od roku 1960. Dodala viac než 1600 biomasových kotlových systémov po celom svete pre rôzne skupiny zákazníkov (drevospracujúce podniky, centrálni výrobcovia tepla, verejné inštitúcie...)

V 90-tych rokoch sa spoločnosť úspešne etablovala na trhoch bývalého východného bloku. Od roku 2000 aplikuje v spolupráci so spoločnosťou DATATHERM svoje kotlové systémy a technológie aj na slovenskom a českom trhu.

Kotlové systémy JUSTSEN sú jedinečné pre ich variabilnosť, ktorá umožňuje spaľovať suché typy a mokré typy paliva v tom istom kotle s rozdielnymi výhrevnými hodnotami pri minimálnej produkcii emisných látok:

Kvalita výrobkov, spokojnosť zákazníkov a ochrana životného prostredia sú strategické ciele spoločnosti JUSTSEN. Preto spoločnosť využíva rozsiahly systém riadenia kvality, založený na najmodernejších poznatkoch a normách. Zároveň sú kotlové systémy vystavené nepretržitým procesom zdokonaľovania za účelom znižovania znečisťujúcich emisných látok na minimum a spĺňajú kritéria BAT technológie.

  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL