Kontajnerové kotlové systémy

Spoločnosť DATATHERM dodáva kotlové systémy spoločnosti JUSTSEN, v ktorých sú jednotlivé komponenty systému zabudované v prenosných kontajnerových jednotkách.

 • Kontajnerové kotlové systémy umožňujú spaľovať rozličné typy biomasy a ekologicky nezávadného drevného odpadu.
 • Všetky zariadenia kotlového systému s príslušenstvom, vrátane výmenníka tepla a tlakovej expanznej nádoby, sú testované ešte pred odoslaním k zákazníkovi.
 • Kontajnerové kotlové systémy sú uložené na betónovom podklade.
 • Prídavné zariadenia kotlového systému sú namontované a nainštalované až na mieste dodania. Tým sú minimalizované celkové náklady.
 • Kontajnerové kotlové systémy spoločnosti Justsen sú vybavené jedným, alebo dvoma palivovými kontajnermi.
 • Palivové kontajnery sú vybavené systémom mechanického vyprázdňovania paliva s hydraulickou pohyblivou podlahou, alebo závitovkovým dopravníkom.

Parametre

menovitý výkon 250 kW - 2 000 kW

 • SK
 • CZ
 • EN
 • RU
 • RS
 • PL