KOTLOVÉ SYSTÉMY

Kotlové systémy JUSTSEN sú plne automatizované a vybavené najmodernejšou variabilnou technológiou. Variabilnosť technológie umožňuje spaľovať suché a  mokré typy biomasy s rozdielnymi výhrevnými hodnotami. Pri prechode zo spaľovania mokrého typu na suchý typ paliva je zmena nenáročná na čas a úpravy!

Kotlové systémy JUSTSEN sú variabilné aj z hľadiskapoužitia dopravných ciest pre transport paliva (šnekové dopravníky, redlerové dopravníky, hydraulický systém, pásové dopravníky).

Prevádzkové skúsenosti s dánskou technológiou JUSTSEN poukazujú na:

  • vysoko účinné spaľovanie biomasy (viac ako 86% pri kontinuálnom riadení výkonu v rozsahu 30 – 100% menovitého výkonu)
  • efektívne využitie vzniknutého tepla
  • výrazné zredukovanie emisií z hľadiska legislatívnych noriem (technológia spĺňa kritériá BAT technológie)

Pri návrhu, výrobemontáži kotlových systémov JUSTSEN vychádzame z technických, stavebných a priestorových požiadaviek konkrétneho zákazníka. Sériová výroba kotlov pokrýva tepelný výkon v rozsahu od 0,2 MW do 10 MW.

  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL