Doplnkové zariadenia

Kotlové zariadenia môžu byť podľa potreby doplnené zariadeniami:

Strešné systémy sila s hydraulickým ovládaním

V prípade vybudovania sila na otvorenom priestranstve je možné vybaviť silo strešným systémom s hydraulickým ovládaním. Strešný systém je otváraný a zatváraný hydraulicky pri napĺňaní, resp. vyprázdňovaní sila.

Strešný systém chráni obsah sila pred vonkajšími nepriaznivými vplyvmi a tým je zachovaná energetická hodnota paliva.

Pneumatické čistiace zariadenie

Pneumatické čistiace zariadenie rúrkovníc výmenníka kotla je plne automatické. V prípade požiadavky zákazníka môže byť nainštalované ako súčasť nového, alebo existujúceho kotla.

Pneumatické čistiace zariadenie poskytuje nasledovné výhody:

  • rýchlu a jednoduchú inštaláciu
  • flexibilné ovládanie jednotlivých častí zariadenia (ľahké otváranie dverí)
  • extrémne nízku spotrebu vzduchu
  • efekt nárazovej vlny vzduchu je o 40% väčší v porovnaní s ostatnými systémami

Nastavenie intervalu medzi zapnutím a vypnutím vyfukovacích vzduchových ventilov je individuálne v závislosti od požiadavky a typu kotla.

Obsluhovacia plošina

Ku každému kotlovému systému je montovaná obsluhovacia plošina pre zvýšenie bezpečnosti a uľahčenie manipulácie so zariadením

nová variabilná technológia
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL