SYSTÉMY FILTRÁCIE A ČISTENIA SPALÍN

DATAHERM dodáva ako súčasť kotlových systémov JUSTSEN nasledovné typy systémov čistenia a filtrácie spalín:

Pri návrhu systému filtrácie a čistenia spalín vzchádzame v projektovom zámere:

  • z priestorových požiadaviek
  • zo stavebných požiadaviek
  • z technických požiadaviek

kotlové systémy JUSTSEN
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL