KONDENZÁTOR SPALINOVÝCH ČASTÍC TYP JU-HO

Inštaláciou kondenzátora spalinových častíc sú nežiaduce emisné častice redukované na minimum a zároveň je dosahovaná vyššia účinnosť kotla.

  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL