OCEĽOVÉ KOMÍNY

Súčasťou dodaného kotlového systému môžu byť aj oceľové komíny. Pri ich návrhu a výrobe sa vychádza z územných podmienok a vplyvov prostredia (zloženie pôdy, veterné vplyvy, požadovaná výška komína a bezpečnostné požiadavky).


Oceľový komín pozostáva:

 • z jednej, alebo viacerých vnútorných vrstiev vyrobených zo špeciálnej ocele
 • z izolácie z minerálnej vaty
 • z vonkajšieho plášťa ako prvku výztuže
 • z lezeckých stupačiek
 • zo zadnej opory pri lezení
 • z otvoru pre prívod spalín
 • z čistiacich dvierok
 • z drôteného venca - ako podklad do betónového základu

Komíny môžu byť dodané bez náteru v prevedení so špeciálnym oceľovým vonkajším plášťom.

 • SK
 • CZ
 • EN
 • RU
 • RS
 • PL