AUTOMATICKÝ ODPOPOĽŇOVACÍ SYSTÉM TYP JU-AS

Pre transport popola z kotla do popolového kontajnera ponúka DATAHERM automatický odpopoľňovací systém spoločnosti JUSTSEN typ JU-AS.


Odpopoľňovací systém sa skladá:

 • z betónového odliatku pre umiestnenie žiaruvzdorného odpopoľňovacieho závitovkového dopravníka, ktorý sa nachádza v základe pod kotlom
 • z jedného alebo viacerých vzduchotesných turniketov uložených pod zariadením na odsávanie spalinových častíc
 • z popolového kontajnera s príslušenstvom a možnosťou manipulácie
 • zo závitovkového dopravníka pre transport popola z odpopolňovacieho dopravníka do kontajnera
 • z turniketu

U niektorých systémov slúži žiaruvzdorný odpopolňovací závitovkový dopravník aj ako závitovkový dopravník pre transport popola.

 • SK
 • CZ
 • EN
 • RU
 • RS
 • PL