PRIEDUCHOVÉ VENTILÁTORY S NÚTENÝM ODSÁVANÍM

Systémy čistenia a filtrácie spalín dodávané spoločnosťou DATAHERM sú vybavené prieduchovým ventilátorom s núteným odsávaním.

Spoločne s automatickým ovládačom prieduchu zaisťuje ventilátor správny podtlak v spaľovacej komore a reguluje rýchlosť pohybu spalinových častíc cez zariadenie na odsávanie popola. Zároveň reguluje rýchlosť vývodu spalín cez komín do ovzdušia.

U menších kotlových systémov je prieduchový ventilátor s núteným odsávaním namontovaný priamo na multicyklóne. U väčších systémov sa prieduchové ventilátory montujú na stene, alebo na nosnej konštrukcii umiestnenej na podlahe (podpere).

Prieduchový ventilátor je umiestnený na tlmiči vibrácií, aby sa predišlo prenosu vibrácií na iné komponenty v systéme.

  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL