Kotly JUSTSEN

DATAHERM dodáva ako súčasť kotlových systémov JUSTSEN nasledovné typy kotlov:

Pri návrhu typu kotla vychádzame v projektovom zámere :

  • z priestorových požiadaviek
  • zo stavebných požiadaviek
  • z technických požiadaviek

Sériová výroba kotlov pokrýva tepelný výkon v rozsahu od 0,2 MW do 20 MW.

Okrem kotlov na výrobu tepla z biomasy vyrába spoločnosť JUSTSEN aj kotly špeciálne upravené na výrobu elektrickej energie.


kotlové systémy JUSTSEN
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL