TEPLOVODNÝ KOTOL JUSTSEN TYP BIOMISER

Teplovodný kotol JUSTSEN typu BIOMISER je celo zváraný, päťkomorový kotol s núteným odsávaním spalín a otvoreným dnom.

Päť komorový systém zaručuje vysokú účinnosť kotla a nízku teplotu spalín na výstupe. Pri malom zaťažení kotla je možné uzatvoriť horné komory škrtiacou klapkou. Týmto sa predíde kondenzácii spalín.

Ohnisko kotla je skonštruované, dimenzované a optimalizované tak, aby kotol spĺňal čo najnáročnejšie požiadavky pre spaľovanie paliva. Nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie úplného vypálenia paliva bez sadzí, pri čo najnižšom znečistení ovzdušia škodlivými emisiami, je malé zaťaženie ohniska kotla.

Kotol typu BIOMISER je skonštruovaný pre dosiahnutie úplného vypálenia paliva.

Kotol je vyrobený z atestovanej ocele, izolovaný minerálnou vatou a opláštený oceľovou platňou, ktorá je potiahnutá plastom červenej farby.

ostatné kotlové systémy
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL