VYSOKOTLAKÝ PARNÝ KOTOL JUSTSEN TYP JU-DHF

Vysokotlaký parný kotol spoločnosti JUSTSEN typ JU-DHF je celo zváraný, trojkomorový kotol s núteným odsávaním spalín a otvoreným dnom. Kotol je vybavený valcovým parným bubnom.

Kotol je vybavený valcovým parným bubnom a skonštruovaný tak, aby sa dosiahlo dokonalé vyhorenie paliva a efektívne využitie vyžarovaného tepla v ohnisku.

Optimálnym nadimenzovaním parného bubna s veľkým objemom vody je zabezpečená stabilná produkcia suchej pary v požadovanej kvalite.

Rúrkovnicové sekcie pre vývod spalín sú nadimenzované pre ochladzovanie spalín do maximálne možnej miery.

Kotol je vyrobený z atestovanej ocele a opláštený oceľovou platňou potiahnutou plastom červenej farby. Po celej svojej ploche je obalený izoláciou z minerálnej vaty pre minimalizovanie tepelných strát.

Kotol je možné dodať s kompletným príslušenstvom a obehovým systémom.

ostatné kotlové systémy
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL