VYSOKOTLAKÝ KOTOL JUSTSEN TYP JU-HHF

Vysokotlaký kotol spoločnosti JUSTSEN typ JU-HHF je celo zváraný, trojkomorový kotol s núteným odsávaním spalín a otvoreným dnom. Kotol je vybavený valcovým tlakovým bubnom.

Kotol je nadimenzovaný a konštrukčne navrhnutý pre dosiahnutie úplného vypálenia paliva a pre čo najefektívnejšie využitie vyžarovaného tepla v ohnisku kotla.

Rúrkovnicové sekcie pre vývod spalín sú nadimenzované tak, aby bolo možné ochladzovať spaliny do maximálne možnej miery.

Kotol je vyrobený z atestovanej ocele a opláštený oceľovou platňou, ktorá je potiahnutá plastom červenej farby. Po celej svojej ploche je obalený izoláciou z minerálnej vaty pre minimalizovanie tepelných strát.

Kotol je možné dodať s kompletným príslušenstvom a obehovým systémom.

ostatné kotlové systémy
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL