TEPLOVODNÝ KOTOL JUSTSEN TYP JU-MMV

Teplovodný kotol spoločnosti JUSTSEN typu JU-MMV je celo zváraný, trojkomorový kotol s núteným odsávaním spalín a otvoreným dnom. Ohnisko kotla je skonštruované a dimenzované tak, aby kotol spĺňal čo najnáročnejšie požiadavky pre spaľovanie biomasy.

Nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie úplného vypálenia paliva bez sadzí, pri čo najnižšom znečistení ovzdušia škodlivými emisiami, je malé zaťaženie ohniska. Táto podmienka je dosiahnutá použitím kotlov spoločnosti JUSTSEN.

Vhodnou konštrukčnou úpravou ohniska je efektívne využité vyžarované teplo a nadimenzovaním rúrkovnicových sekcií sú spaliny chladené do maximálnej možnej mier

Kotol je vyrobený z atestovanej ocele, izolovaný minerálnou vatou a opláštený oceľovou platňou potiahnutou plastom červenej farby.


ostatné kotlové systémy
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL