VYSOKOTLAKÝ KOTOL JUSTSEN TYP JU-VHS

Vysokotlaký kotol JUSTSEN typu JU-VHS je celozváraný, trojkomorový kotol s núteným odsávaním spalín a otvoreným dnom. Je vybavený valcovým tlakovým bubnom.

Kotol je projektovaný a optimalizovaný podľa najmodernejších princípov spaľovania biomasy v tepelnom hospodárstve.

Pre dosiahnutie úplného vypálenia paliva bez sadzí, pri čo najnižšom znečisťovaní ovzdušia znečisťujúcimi emisnými látkami, je nevyhnutnou podmienkou malé zaťaženie ohniska kotla. Vysokotlaký horúcovodný kotol typu JU-VHS je skonštruovaný tak, aby túto podmienku spĺňal.

Vhodnou konštrukčnou úpravou ohniska je efektívne využité vyžarované teplo a nadimenzovaním rúrkovnicových sekcií pre vývod spalín je možné dosiahnuť ochladenie spalín do maximálnej možnej miery.

Kotol je vyrobený z atestovanej ocele, izolovaný minerálnou vatou o hrúbke 100mm a opláštený oceľovou platňou potiahnutou plastom červenej farby.

ostatné kotlové systémy
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL