Roštové systémy

Násypníky paliva

DATAHERM dodáva:

Pri návrhu typu roštového systému a systému mechanického prikladania paliva vychádzame v projektovom zámere:

  • z priestorových požiadaviek
  • zo stavebných požiadaviek
  • z technických požiadaviek
  • z typu paliv

kotlové systémy JUSTSEN
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL