STUPŇOVITÝ, POHYBLIVÝ ROŠT TYP JU-TRH

DATAHERM ponúka ako súčasť kotlového systému JUSTSEN stupňovitý rošt typ JU-TRH, vhodný pre mokré typy biomasy (drevná štiepka, mokré piliny, kôra...)

Stupňovitý rošt je vybavený pohyblivými roštovými sekciami pre optimálne regulovanie prísunu paliva. Pohyb roštových sekcií zabezpečujú hydraulické valce a tlakové čerpadlo.

Mokré palivo je privádzané na vrchnú časť roštu kde sa vysúša. Po vysušení je postupne posúvané pohyblivými sekciami až na spodnú časť roštu. Počas presunu paliva z vrchnej časti roštu na spodnú časť roštu prebieha jeho spaľovanie až do úplného vypálenia. Rýchlosť pohyblivých sekcií je nastavená pre čo najoptimálnejšie vysušenie a vyhorenie paliva.

Stupňovitý, pohyblivý rošt je obložený izoláciou v podobe obkladových šamotových dosiek pre efektívne vysušenie paliva.

Primárny prívod vzduchu je dodávaný cez prieduchy v rošte. Sekundárny prívod vzduchu je dodávaný cez dýzové otvory v stenách nad úrovňou roštových sekcií. Pre optimálne spaľovanie sú obidva prívody vzduchu (primárny, sekundárny) dodávané individuálne na jednotlivé roštové sekcie.

Roštový systém môže byť vybavený kanálom na zber popola, ktorý je automaticky otváraný a zatváraný podľa potreby. Transport popola z kanálu do vzduchotesného kontajnera je zabezpečovaný systémom závitovkových dopravníkov.


ostatné roštové systémy a systémy prikladania paliva
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL