VODOU CHLADENÝ POHYBLIVÝ, STUPŇOVITÝ ROŠT TYP JU-VKR

DATAHERM ponúka ako súčasť kotlového systému JUSTSEN vodou chladený, pohyblivý stupňovitý rošt typ JU-VKR, využívajúci najmodernejšiu variabilnú technológiu pre spaľovanie biomasy. Technológia umožňuje spaľovanie mokrej a suchej pevnej biomasy pri odlišných výhrevných hodnotách v jednom kotlovom zariadení.

Pri prechode zo spaľovania mokrého typu paliva na suchý typ je zmena nenáročná na čas a stavebné úpravy.

Stupňovitý pohyblivý rošt je vybavený vodou chladenými stenami a vodou chladenými podperami pre optimálne regulovanie teploty spaľovania. Optimálnym regulovaním teploty je dosahovaná vyššia tepelná účinnosť kotla pri nízkych emisných hodnotách hlboko pod hodnotami súčasných legislatívnych noriem a predchádza sa vytváraniu škvary na rošte.

Pre optimálne regulovanie prísunu paliva v závislosti od požadovaného výkonu je rošt vybavený pohyblivými sekciami. Pohyblivé sekcie sú ovládané prostredníctvom hydraulických valcov a hydraulického čerpadla. Rýchlosť každej sekcie je nastaviteľná individuálne, aby sa palivo optimálne vysušilo a zabezpečilo sa jeho úplné vypálenie.

Primárny vzduch je privádzaný cez prieduchy v roštoch. Sekundárny vzduch je privádzaný cez otvory v bočných stenách kotla nad úrovňou roštu. Primárny a sekundárny prívod vzduchu je možné nastavovať individuálne pre jednotlivé sekcie roštu.

Roštový systém môže byť vybavený aj rozvodným kanálom na popol. Kanál je otváraný a zatváraný automaticky.


ostatné roštové systémy a systémy prikladania paliva
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL