Terciárny prieduchový systém

Terciárny prieduchový systém je vhodný pre všetky typy roštových systémov JUSTSEN. Jeho použitím je dosiahnutá vyššia účinnosť kotla a zároveň znížený vplyv znečisťujúcich emisných látok v podobe NOx a CO.

Jeho funkciou je zvýšiť a zároveň predĺžiť účinnost troch základných prvkov optimálneho spaľovania:

  • Teplota spaľovania
  • Čas spaľovania
  • Turbulencia- pre dosiahnutie najoptimálnejšieho pomeru palivovej zmesi.

Popis činnosti terciálného systému

Po ukončení sekundárneho spaľovania sú spaliny vháňané cez dýzu umiestnenú v stene kotla. Keď spaliny prechádzajú dýzou narážajú na jej okrajové časti a dochádza k ich premiešaniu s terciárnym vzduchom, prúdiacim v dýze. Tým sa dosiahne optimálny pomer zmiešanej zmesi.

Narážaním zmiešanej zmesi na steny dýzy sa zvyšuje turbulencia vírenia a získava sa čas potrebný na dosiahnutie optimálnej teploty a úplného vyhorenia spalín. Dýza je vyrobená z liateho materiálu typu B 1500 alebo nekorodujúcej ocele.


ostatné roštové systémy a systémy prikladania paliva
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL