SILÁ

Spoločnosť DATAHERM dodáva rôzne typy síl na skladovanie biomasy, ktoré sú súčasťou kotlového systému spoločnosti JUSTSEN. Pri návrhu konštrukcie sila vychádza spoločnosť DATATHERM v projektovom zámere z požiadaviek priestorových, stavebných a technických.

Pri návrhu konštrukcie sila vychádzame v projektovom zámere z  priestorových, stavebných a technických požiadaviek.


kotlové systémy JUSTSEN
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL