KONTAJNEROVÉ SILÁ

Spoločnosť DATAHERM dodáva rôzne typy kontajnerových síl spoločnosti JUSTSEN podľa požiadavky zákazníka z hľadiska objemu a flexibility. Kontajnerové silá môžu byť vyrobené v prevedeniach 20 stopových, 40 stopových lodných kontajnerov alebo v podobe špeciálne upravených kontajnerov z oceľových platní podľa typu biomasy.

Kontajnerové silá sú mobilné a z tohto dôvodu na rozdiel od iných typov síl sú prispôsobiteľné rôznym priestorovým podmienkam.

Pre transport paliva sú vybavené systémom mechanického vyprázdňovania s hydraulickou pohyblivou podlahou typu JU-ST.

Kontajnerové silo v prevedení 20 stopového kontajnera môže byť vybavené aj závitovkovým vyprázdňovacím systémom (palivo s hustotou do 200 kg/ m3).

Kontajnerové silá sú vhodné na skladovanie suchých aj mokrých typov biomasy (peletky, drevná štiepka, drevný odpad, kôra, mokré piliny...).

sila kotlových systémov
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL