KUŽEĽOVITÉ SILÁ

Kužeľovité oceľovo plášťové silo s vynášačom typu 4R pozostáva zo štyroch vertikálnych oceľových platní, oceľovej strechy a dverí.

Kužeľovitý tvar sila ( priemer sila na spodnej časti je väčší ako priemer vo vrchnej časti) je navrhnutý tak, aby úplné vyprázdnenie sila nebolo zabezpečované len prostredníctvom závitovkového dopravníka. Úplné vyprázdnenie zabezpečuje rotačné miešadlo s laminátovou pružinou vo vnútri sila, ktoré je poháňané motorom. Transport paliva zo sila vykonáva závitovkový dopravník.

Kužeľovité silá sú vhodné na skladovanie suchých aj mokrých typov biomasy (peletky, drevná štiepka, drevný odpad, kôra, mokré piliny...).

sila kotlových systémov
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL