PLOŠNÉ SILÁ

Plošné silo na skladovanie paliva môže byť vstavanou (resp. integrovanou) súčasťou budovy pravouhlého tvaru, alebo zabudované v podzemí, aby sa zabezpečilo lepšie vyprázdňovanie nákladných vozidiel. V takomto prípade môže byť silo vybavené aj pozinkovaným strešným systémom s hydraulickým ovládaním pre pohodlnejšie otváranie a zatváranie.

Pre transport paliva je plošné silo vybavené systémom mechanického vyprázdňovania spoločnosti JUSTSEN s hydraulickou pohyblivou podlahou typu JU-ST.

Plošné silá sú vhodné na skladovanie suchých aj mokrých typov biomasy (peletky, drevná štiepka, drevný odpad, kôra, mokré piliny...).

sila kotlových systémov
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL