Nová variabilná technológia

Technológia je založená na použití:

  • Vodou chladeného, pohyblivého stupňovitého roštu
  • Vodou chladených stien, obkladových šamotových dosiek a žiaruvzdorných klenieb v spaľovacej komore kotla
  • Viac komorového výmenníka tepla s rúrkovnicami

Výhody modernej, variabilnej technológie JUSTSEN


kotlové systémy JUSTSEN
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL