Veľká flexibilnosť

Použitím najmodernejšej variabilnej technológie sa kotlové systémy spoločnosti JUSTSEN vyznačujú veľkou flexibilnosťou, ktorá poskytuje nasledovné výhody:

 • Prechod zo spaľovania mokrého typu paliva na suchý typ je možné vykonať za veľmi krátke časové obdobie bez nenáročných úprav
 • Kontinuálne riadenie výkonu v rozsahu od 30 do 100% menovitého výkonu pri účinnosti viac ako 86%
 • Sériová výroba kotlov pokrýva tepelný výkon v rozsahu od 0,2 do 20 MW pri zachovaní menšej hmotnosti a menších rozmerov
 • Obkladové šamotové dosky v spaľovacej komore je možné kedykoľvek vymeniť, pri malej časovej náročnosti, vynaložení nízkych finančných prostriedkov a jednoduchých úpravách
 • Teplotu spaľovania je možné regulovať podľa požiadavky a typu paliva

nová variabilná technológia
 • SK
 • CZ
 • EN
 • RU
 • RS
 • PL