Kontinuálne riadenie výkonu

Všetky kotlové systémy spoločnosti JUSTSEN sú riadené kontinuálne v rozsahu od 30% do 100% menovitého výkonu. Výkon kotlov je regulovaný kontinuálne, množstvom privádzaného paliva.

Na regulovanie množstva paliva slúžia systémy mechanického vyprázdňovania sila a systémy mechanického prikladania paliva do kotlov, ovládané frekvenčnými meničmi.

nová variabilná technológia
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL