Nízka hmotnosť a malé rozmery

Veľkou výhodou kotlových systémov spoločnosti JUSTSEN sú ich menšie rozmery a nižšia hmotnosť v porovnaní s inými kotlovými systémami. Pri navrhovaní dizajnu spoločnosť spolupracuje s renomovanými odborníkmi v oblasti pokrokových spaľovacích technológii.

Návrh, dodávkamontáž nevyžadujú zložité stavebné úpravy a vysoké investičné náklady na prestavbu. Vo svojich projekčných zámeroch vychádzame pri návrhu kotlového systému zo stavebných a priestorových požiadaviek zákazníka.

nová variabilná technológia
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL