Optimálne regulovanie teploty spaľovania

Zhľadiska dosahovania emisných hodnôt a životnosti technológie musí byť teplota spaľovania regulovaná na optimálne hodnoty.

V prípade, ak je teplota príliš nízka, nastane problém pri vypálení plynných produktov vo forme vysokých hodnôt CO. Príliš vysoká teplota spaľovania má za následok tvorbu NOx a môže spôsobiť vážne problémy z hľadiska opotrebovania zariadenia.

Technológiou JUSTSEN je možné regulovať teplotu spaľovania na optimálne hodnoty niekoľkými spôsobmi:

 • množstvom paliva dodávaného do spaľovacej komory
 • optimálnym prívodom kyslíka (primárny, sekundárny, terciárny)
 • vodou chladeným pohyblivým, stupňovitým roštom
 • vodou chladenými stenami kotla
 • vhodnou kombináciou použitých šamotových dosiek

Regulovanie teploty spaľovania na optimálne hodnoty má za následok:

 • výrazné zredukovanie emisných častíc na minimum podľa legislatívnych noriem (kotly spĺňajú kritériá BAT technológie)
 • priaznivé ovplyvňovanie faktorov vplývajúcich na kvalitu spaľovania (tepelné a hmotnostné zaťaženie roštu)
 • zníženie tepelného namáhania a predčasného opotrebovania zariadenia
 • možnosti v predchádzaní nepriaznivých teplôt (teplota spekania, teplota mäknutia, teplota tavenia) dosahovanie vyššej tepelnej účinnosti

nová variabilná technológia
 • SK
 • CZ
 • EN
 • RU
 • RS
 • PL