Variabilita pri spaľovaní biomasy s rozdielnymi výhrevnými hodnotami

Podľa percentuálneho obsahu vody z celkovej hmotnosti biomasy rozlišujeme dva typy pevnej biomasy:

 • Suché typy obsahujú 7-30 % vody z celkovej hmotnosti
 • Mokré typy obsahujú 30–60 % vody z celkovej hmotnosti

Použitím novej variabilnej technológie JUSTSEN je možné spaľovať v jednom biomasovom kotle suché aj mokré typy biomasy, pričom zmena paliva si vyžaduje len krátkodobú odstávku a jednoduché úpravy.

Pri zmene paliva a stavebných úpravách kotla sú rozhodujúce nasledovné faktory:

 • množstvo použitých šamotových dosiek
 • veľkosť plochy vodou chladených stien kotla
 • nastavenie riadiaceho systému

Výhrevnosť u jednotlivých typov biomasy je rozdielna v závislosti od obsahu vody. Využiteľný obsah energie klesá s pribúdajúcou vlhkosťou.

Biomasové produkty Obsah vody Výhrevná hodnota
čerstvá drevná štiepka 60 % 1,72 kWh/kg 6,18 MJ/kg
Drevo priamo z lesa 55 % 2,00 kWh/kg 7,2 MJ/kg
Polená skladované 2-3 roky 20 % 4,00 kWh/kg 14,4 MJ/kg
Slama 15 % 4,00 kWh/kg 14,3 MJ/kg
Pelety 10 % 4,70 kWh/kg 16,9 MJ/kg
veľmi suché typy biomasy 7 % 4,95 kWh/kg 17,80 MJ/kg

nová variabilná technológia
 • SK
 • CZ
 • EN
 • RU
 • RS
 • PL