Vysoká tepelná účinnosť kotla

Kotlové systémy JUSTSEN s novou variabilnou technológiou dosahujú vyššiu tepelnú účinnosť ako ostatné.

Bez použitia novej technológie sú kotly vybavené ťažkou výmurovkou (mokré typy palív), alebo sú steny kotlov z ocele a izolované minerálnou vlnou na povrchu (suché typy palív).

U týchto typov kotlových systémov môže akákoľvek zmena vo vlhkosti paliva spôsobiť problémy súvisiace s opotrebovaním a spekaním. Zároveň nie je možné efektívne využiť vyžarované teplo, pretože teplo uniká do výmurovky, alebo cez oceľové steny kotla.

U kotlových systémov JUSTSEN vybavených novou variabilnou technológiou je vyžarované teplo odvádzané do obkladových šamotových dosiek pre dosiahnutie akumulačného efektu a zároveň aj na vodou chladené steny kotla s ochladenou vratnou cirkulujúcou vodou. Tým je dosahovaná vysoká tepelná účinnosť.

nová variabilná technológia
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL