SYSTÉMY MECHANICKÉHO VYPRÁZDŇOVANIA SILA

DATAHERM dodáva systémy mechanického vyprázdňovania, ktoré sú súčasťou kotlových systémov JUSTSEN, v nasledovných typoch:

Pri návrhu typu systému mechanického vyprázdňovania vychádza DATATHERM v projektovom zámere:

  • z priestorových požiadaviek
  • zo stavebných požiadaviek
  • z technických požiadaviek
  • z typu a kvality paliva

kotlové systémy JUSTSEN
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL