RÝCHLO VYPRÁZDŇOVAČ TYP JU-MA

DATAHERM ponúka ako súčasť kotlového systému JUSTSEN rýchlo vyprázdňovač typ JU-MA, navrhnutý pre čo najrýchlejšie vyprázdnenie obsahu sila do automobilu.

Rýchlo vyprázdňovač obsahuje:

  • hriadeľ umiestnený smerom od spodnej k hornej časti sila
  • miešadlá
  • laminátové pružiny
  • jedny alebo dve otváracie dvere na dne sila

Hriadeľ, miešadlá a laminátové pružiny sú poháňané motorom a ozubeným prevodom.

Otváracie dvere rýchlo vyprázdňovača môžu byť vybavené prevodovým motorom pre automatické otváranie a zatváranie.


Vyprázdňovače síl
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL