HYDRAULICKÁ POHYBLIVÁ PODLAHA TYPU JU-ST.

DATAHERM ponúka systém vyprázdňovania sila JUSTSEN s hydraulickou pohyblivou podlahou , vhodný pre transport paliva z plošného sila alebo kontajnerového sila.

Dno sila je vybavené posuvnými plošinami so škrabkami. Posuvné plošiny sú skonštruované tak, aby bolo možné vytláčať palivo zo sila na priečne uložený vyprázdňovací závitovkový dopravník.

Vytláčanie paliva posuvnými plošinami zabezpečujú striedavo pracujúce hydraulické valce, ktoré sú spolu s hydraulickým stacionárnym čerpadlom umiestnené v samostatnej strojovni hydrauliky.

Systém je riadený maximálnym tlakom, čo znamená, že piestnica zmení smer pohybu pri dosiahnutí maximálneho nastaveného tlaku.

Súčasťou priečne uloženého vyprázdňovacieho závitovkového dopravníka sú optické snímače, ktoré ovládajú jeho zastavenie a opätovné zapnutie.

Ďalší transport paliva do mechanického násypníka paliva zabezpečuje šikmý závitovkový dopravník, alebo reťazový dopravník (redler).


Vyprázdňovače síl
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL