VYPRÁZDŇOVAČ TYPU 2F

DATAHERM ponúka ako súčasť kotlového systému JUSTSEN vyprázdňovač typ 2F, vhodný pre vyprázdňovanie paliva v silách zaokrúhleného alebo pravouhlého tvaru, vyrobených z betónu alebo oceľových platní.

Vyprázdňovač je vybavený horizontálnym závitovkovým dopravníkom sila (šnekom) so zabudovaným brzdovým systémom. Otočný pohyb šneku zaisťuje nepretržité, rovnomerné a úplné vyprázdňovanie sila, bez ohľadu na typ paliva.

Závitovkový dopravník je separátne ovládaný rotorom motora a ozubeným prevodom.

Súčasťou vyprázdňovača je aj zariadenie signalizujúce plné zaťaženie, ktoré nepretržitým meraním hustoty materiálu paliva riadi automatické zapnutie/vypnutie šneku sila. Tým sa zabráni hromadeniu paliva v strede sila.

Ďalší transport paliva zo sila je zabezpečovaný závitovkovým dopravníkom ovládaným prevodovým motorm.


Vyprázdňovače síl
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL