VYPRÁZDŇOVAČ TYPU 4S

DATAHERM ponúka ako súčasť kotlového systému JUSTSEN vyprázdňovač typ 4S, vhodný pre vyprázdňovanie paliva v silách zaokrúhleného alebo pravouhlého tvaru, vyrobených z betónu alebo oceľových platní.

Vyprázdňovač je vybavený otočným miešadlom a šikmým závitovkovým dopravníkom (šnekom sila) pre nepretržité a rovnomerné vyprázdňovanie. Otočné miešadlo a šnek sila sú separátne ovládané prostredníctvom motora a ozubeného prevodu.

Ďalší transport paliva je zabezpečovaný závitovkovým dopravníkom ovládaným prevodovým motorom.


Vyprázdňovače síl
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL