VYPRÁZDŇOVAČ TYP 5S

DATAHERM ponúka ako súčasť kotlového systému JUSTSEN vyprázdňovač typ 5S, vhodný pre vyprázdňovanie paliva v silách zaokrúhleného alebo pravouhlého tvaru, vyrobených z betónu alebo oceľových platní.

Vyprázdňovač môže byť dodaný v troch typoch :

Typ priemer disku vyprázdňovača
5S-1700 1 700 smm
5S-3050 3 050 mm
5S-3850 3 850 mm

Vyprázdňovač pozostáva z kužeľového násypníka, otočného miešadla a šikmého závitovkového dopravníka sila (šneka sila) pre zabezpečovanie nepretržitého a rovnomerného vyprázdňovania. Otočné miešadlo a šnek sila sú separátne ovládané prostredníctvom motora a ozubeného prevodu.

Dopravný kanál je vybavený senzorom merania kapacity. Senzor riadi zastavenie a zapnutie šneku sila a otočného miešadla.

Ďalší transport paliva zabezpečuje vyprázdňovací závitovkový dopravník ovládaný prevodovým motorom.


Vyprázdňovače síl
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL