VYPRÁZDŇOVAČ TYP 6M

DATAHERM ponúka ako súčasť kotlového systému JUSTSEN vyprázdňovač typ 6M, vhodný pre vyprázdňovanie paliva v silách zaokrúhleného alebo pravouhlého tvaru, vyrobených z betónu alebo oceľových platní.

Vyprázdňovač typu 6M je vyrábaný v dvoch prevedeniach:

typ vybavenie
typ 6M jeden závitovkový dopravník
typ 6M-2 dva závitovkové dopravníky

Smer otáčania závitovkového dopravníka v sile je opačný ako smer otáčania rotačného miešadla vo vnútri sila. Zabráni sa tým hromadeniu paliva na dne sila.

Pohyb dopravníkov je ovládaný prostredníctvom motora.

Aby nedochádzalo k hromadeniu paliva v sile, rotačné miešadlo je vybavené PCU ovládačom. Spotreba energie motora miešadla je meraná nepretržite. Namerané hodnoty sú zasielané elektronicky na regulačný vypínač limitnej hodnoty, ktorý automaticky zastaví/zapne rotor motora podľa požiadavky.

Pre ďalší transport paliva, je vyprázdňovač sila vybavený jedným, alebo dvoma závitovkovým dopravníkmi ovládanými prevodovým motorom.

V prípade potreby je možné použiť sacie hrdlo sila pre vyprázdnenie jeho obsahu do nákladného automobilu aj v čase keď sú závitovkové dopravníky v prevádzke.


Vyprázdňovače síl
  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL