Kotlové systémy do 1,5 MW

Komplexné technológie na výrobu tepla z biomasy s celkovým inštalovaným výkonom do 1,5 MW. Ako palivo sa v prevažnej väčšine prípadov používajú pelety. Najčastejšie využitie sú kotolne školských zariadení, obecných úradov, bytových celkov a priemyselných zón.

Mútne

Dodávka biomasového kotlového systému JUSTSEN o menovitom výkone 560 kW
Dodávka a montáž riadiaceho systému s napojením na centrálny dispečing
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky

Slanická Osada

Dodávka biomasových kotlových systémov o celkovom inštalovanom výkone 1000 kW
Dodávka a montáž riadiaceho systému s napojením na centrálny dispečing
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky

Nová Bošáca

Dodávka biomasového kotlového systému o menovitom výkone 425 kW
Dodávka a montáž riadiaceho systému s napojením na centrálny dispečing
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky

Rožňava

Dodávka biomasového kotlového systému o menovitom výkone 725 kW
Dodávka a montáž riadiaceho systému s napojením na centrálny dispečing
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky

Žilina – Drevoindustria

Dodávka biomasového kotlového systému o menovitom výkone 725 kW
Dodávka a montáž riadiaceho systému s napojením na centrálny dispečing
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky

Klokočov

Dodávka biomasového kotlového systému o menovitom výkone 725 kW
Dodávka a montáž riadiaceho systému s napojením na centrálny dispečing
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky

Nemšová

Dodávka biomasového kotlového systému o menovitom výkone 880 kW
Dodávka a montáž riadiaceho systému s napojením na centrálny dispečing
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky

Novoť

Dodávka kontajnerového biomasového kotlového systému o menovitom výkone 725 kW
Dodávka a montáž riadiaceho systému s napojením na centrálny dispečing
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky

Zárečie

Dodávka biomasového kotlového systému o menovitom výkone 425 kW
Dodávka a montáž riadiaceho systému s napojením na centrálny dispečing
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky

Lazy pod Makytou

Dodávka biomasového kotlového systému o menovitom výkone 425 kW
Dodávka a montáž riadiaceho systému s napojením na centrálny dispečing
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky

Lúky pod Makytou

Dodávka biomasového kotlového systému o menovitom výkone 137 kW
Dodávka a montáž riadiaceho systému s napojením na centrálny dispečing
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky

  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL