Kotlové systémy nad 1,5 MW

Komplexné technológie na výrobu tepla z biomasy s celkovým inštalovaným výkonom väčším ako 1,5 MW. Ako palivo sa používa drevná štiepka, ekologicky nezávadný drevný odpad alebo pelety.

Dodávka a inštalácia kogeneračného zdroja na biomasu v CZT Nová Dubnica

Technické parametre systému:
Kotol:CHP JUSTSEN
Men. výkon pary: 12,8 t/h
Men. tepelný výkon: 10,0 MW
Men.pracovný pretlak kotla: 38,0 bar
Men. pracovná teplota: 400ºC
Turbína: SIEMENS
Výkon generátora: 2 775 kVA

Komplexná rekonštrukcia tepelného zdroja v Nižnej

KOMTERM a.s.
- Horúcovodný kotol JUSTSEN o menovitom výkone 4,0 MW
- Horúcovodný kotol JUSTSEN o menovitom výkone 8,0 MW
- Palivo drevná štiepka

Kotol pre SES Tlmače, a.s.

Realizáciu projektu na dodávku vysokotlakého biomasového kotlového systému JUSTSEN o menovitom výkone 8,0 MW. Teplo pre potreby výrobného závodu sa bude vyrávať z energetickej drevnej štiepky.

Kotolňa na biomasu Trenčín

Kompletná dodávka biomasových kotlových systémov JUSTSEN, s celkovým inštalovaným výkonom 2 x 4,0 MW, na výrobu tepla z energetickej slamy.

Dodávka elektroinštalácie, MaR, PRS, SCADA systému
Šéfmontáž
Vykonanie skúšok, zaškolenie obsluhy a spustenie technológie do prevádzky
Doba realizácie: IV.-XI. 2007
- KOTOL BIOMASA  BK1 (menovitý výkon 4,0 MW)
- KOTOL BIOMASA  BK2 (menovitý výkon 4,0 MW)

Dolný Kubín – TEHOS, s.r.o.

(Kotolňa Bysterec - Centrálny zdroj tepla)

Vypracovanie projektu stavby
Modernizácia kotolne (výroba tepla z drevnej štiepky)
Dodávka a montáž biomasových kotlových systémov JUSTSEN s kotlami:
- Kotol biomasa (menovitý výkon 5 MW)
- Kotol biomasa špeciál na výrobu elektrickej energie (menovitý výkon 7 MW)
Príprava podkladov a žiadostí pre nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov
Stavebná úprava jestvujúceho objektu kotolne, prístavba objektu na uskladňovanie paliva
Dodávka a montáž riadiaceho systému a centrálneho dispečingu
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky
Dodávka obslužného motorového vozidla
Doba realizácie : IV. – VII. 2006

Trnava – SWEDWOOD SLOVAKIA, s r.o.

(Kotolňa Zosadzovňa dýh Majcichov)

Dodávka a montáž biomasového kotlového systému JUSTSEN na spaľovanie suchého ekologicky nezávadného drevného odpadu:
Kotol biomasa (menovitý výkon 2,0 MW)
Projektová dokumentácia realizačná
Dodávka a montáž riadiaceho systému a meracej a regulačnej techniky
Vzduchotechnika
Doba realizácie: V.-IX. 2006

Šaľa – MENERT, s r.o.

(Kotolňa Pázmaňa – Zdroj tepla pre bytový celok)

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, projektová dokumentácia realizačná
Dodávka a montáž teplovodného biomasového kotlového systému JUSTSEN na výrobu tepla z drevnej štiepky:
- Kotol biomasa (menovitý výkon kotla 1,5 MW)
Príprava podkladov a žiadostí pre nenávratné finančné prostriedky
Dodávka a montáž riadiaceho systému, meracej a regulačnej techniky
Doba realizácie: IV. – IX. 2006

Kysucké Nové Mesto – Kysuca, s r.o. (rok 2005)

Kotolňa Tŕstie - Centrálny zdroj tepla

Rekonštrukcia kotolne so zmenou palivovej základne z uhlia na drevnú štiepku
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, projektová dokumentácia realizačná
Príprava podkladov a žiadostí pre nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov
Dodávka a montáž biomasového kotlového systému JUSTSEN na spaľovanie drevnej štiepky s kotlom:
- Kotol BK2 (menovitý výkon 7,0 MW)
Dodávka a montáž riadiaceho systému, meracej a regulačnej techniky

Nová Dubnica – TERMONOVA, a.s.

(Centrálny zdroj tepla)

Rekonštrukcia kotolne - zmena palivovej základne zo zemného plynu na drevnú štiepku
Dodávka a montáž biomasových kotlových systémov JUSTSEN o celkovom výkone 16 MW
Projekt rekonštrukcie kotolne je rozdelený do 2. etáp

I. ETAPA
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, projektová dokumentácia realizačná
Dodávka a montáž biomasového kotla:
- Kotol BK1 (menovitý výkon 7,0 MW)
Dodávka a montáž riadiaceho systému a meracej a regulačnej techniky
Doba ukončenia realizácie: XII. 2004

II. ETAPA
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, projektová dokumentácia realizačná
Príprava podkladov a žiadostí o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov
Dodávka a montáž centrálneho riadiaceho dispečingu
Dodávka a montáž biomasových kotlov:
- Kotol BK5 (kontajnerová jednotka o menovitom výkone 2,0 MW)
- Kotol BK2 (menovitý výkon 7,0 MW)
Doba ukončenia realizácie: XII.2005
Dodávka a montáž technológie pre prípravu paliva
Montáž skladiska pre skladovanie paliva
Doba ukončenia realizácie: XII. 2006

Na veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA – CLIMATHERM 2006 bol projekt ohodnotený cenou: NAJLEPŠÍ PROJEKT ENERGETIKY 2006 ...viac info.

viac informacii

Ľubochňa

Dodávka biomasových kotlových systémov o celkovom inštalovanom výkone 2 500 kW
Dodávka a montáž riadiaceho systému s napojením na centrálny dispečing
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky

  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL